Pergunte aqui

Perfil de mithrial - resumo

16 Perguntas

1k
lidas
1
resposta
2
votos
2015-05-29 10:31:09 -0500 baoboa flag of França

libperl.so.18.5 missing (?) on Fedora 22

139
lidas
0
resposta
1
voto
2016-06-15 08:42:20 -0500 mithrial

Screenshot is taken from minutes ago

255
lidas
0
resposta
1
voto
2016-12-22 06:59:31 -0500 mithrial

Where did i8kmon go?

3k
lidas
1
resposta
1
voto
2013-11-24 09:19:34 -0500 mithrial

Removed /boot and /boot/efi

172
lidas
0
resposta
0
voto
2014-01-14 11:24:01 -0500 mithrial

KDE stays black after automatic turning off monitor

250
lidas
1
resposta
0
voto
2016-06-23 22:08:04 -0500 whot

Touchpad settings are not applied

2k
lidas
2
respostas
0
voto
2018-01-27 16:03:52 -0500 erik

Lightdm greeter has wrong keyboard layout

290
lidas
1
resposta
0
voto
2015-11-16 05:02:04 -0500 dcrdev

Chrome overflows journal

326
lidas
1
resposta
0
voto
2015-06-27 14:46:38 -0500 mithrial

Screen turns off after 20 minutes of idleing

18 Respostas

27 Votos

25
2

0 Tag

16 Medalhas

 Iluminado   × 1  Entusiasta   × 1  Torcedor   × 1
 Acadêmico   × 1  Pergunta famosa   × 8  Palpiteiro   × 1
 Pergunta boa   × 1  Editor   × 1  Resposta legal   × 5
 Professor   × 1  Patrulheiro   × 1  Resposta boa   × 3
 Pergunta notável   × 8  Estudante   × 1  Crítico   × 1
 Pergunta popular   × 10