Pergunte aqui

Perfil de kushaldas - resumo

5 Perguntas

33k
lidas
4
respostas
3
votos
2011-11-29 18:41:24 -0500 bodhi.zazen flag of United States of America

How to enable a port in firewall ? [fechado]

153
lidas
1
resposta
0
voto
2014-06-13 07:51:41 -0500 mether

Wireless is not getting enabled in F20

704
lidas
1
resposta
0
voto
2013-02-21 03:44:21 -0500 lnxslck flag of Portugal

How to use numpad as mouse in Fedora 17 in gnome ?

1k
lidas
9
respostas
0
voto
2011-11-21 16:02:45 -0500 yeti flag of Austrália

Gnome shell crashes after updating to F16 from F15 ? [fechado]

1k
lidas
1
resposta
0
voto
2011-09-28 12:18:12 -0500 pjp

How to use Python C extensions in pypy ? [fechado]

0 Resposta

0 Voto

0
0

0 Tag

8 Medalhas