Pergunte aqui

Perfil de posty - resumo

9 Perguntas

241
lidas
1
resposta
1
voto
2016-07-20 15:37:37 -0500 posty

Thunderbird SMTP Timeout

294
lidas
0
resposta
0
voto
2017-11-17 11:35:23 -0500 posty

Flickering after Upgrade from F26 to F27

613
lidas
1
resposta
0
voto
2016-07-18 01:16:28 -0500 whot

Fedora 24: How to move mouse while typing?

192
lidas
0
resposta
0
voto
2016-07-20 04:47:17 -0500 posty

Change Power Settings

0
lida
0
resposta
0
voto
2016-07-19 06:54:02 -0500 posty

Disabled Touchpad and cannot redo [excluído]

365
lidas
0
resposta
0
voto
2017-01-02 06:31:56 -0500 posty

how to change Audio Input to Output

2 Respostas

3 Votos

3
0

0 Tag

8 Medalhas