Υποβολή Ερώτησης
RSS
Sort by » date activity ▼ answers votes

32 questions

66
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-05-17 03:37:46 -0500 aboulafia18

έχασα τα windows 7 μετά από εγκατάσταση fedora 28

138
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-03-01 11:14:56 -0500 kainblock

Μετατροπή ip camera σε webcam

40
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-05-09 14:58:27 -0500 albertsmus

can't see login screen

45
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-02-10 09:28:29 -0500 kyknos123

Run Live Fedora 25 From NTFS USB

79
views
1
answer
όχι
votes
2017-01-22 12:15:32 -0500 tasos9

Fedora mate 25 Δεν Δεν παιζει τα video

143
views
όχι
answers
όχι
votes
2016-08-09 09:30:48 -0500 zeppakos

Steam Error Summary

129
views
2
answers
όχι
votes
2016-01-17 03:00:55 -0500 Linux4Pharmacy

Fedora + Docky Zoom

57
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-12-12 00:57:00 -0500 galatoulas

Ubuntu 11.04 [κλειστή]

45
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-09-12 04:48:26 -0500 b10n1k

Reinstall deleted system packages [κλειστή]

134
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-08-29 07:08:42 -0500 nikiforos

i cant install nvidia driver [κλειστή]

112
views
2
answers
2
votes
2015-07-18 16:30:09 -0500 Dimitris

Fedora open ntfs disk without password

103
views
1
answer
όχι
votes
2015-01-04 04:01:20 -0500 b10n1k

Skype 4.3 crashes

64
views
1
answer
όχι
votes
2014-11-18 06:42:36 -0500 b10n1k

Απεγκατασταση heisenbug, απο fedora mate

42
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-11-12 09:10:49 -0500 Athinatsanto

Ερώτηση για το fedora 16

69
views
1
answer
1
vote
2014-10-30 18:51:23 -0500 Nti-nos

Δεν μπορω να μπω στο fedora mate

54
views
1
answer
1
vote
2014-10-22 08:18:53 -0500 NickTux

Εγκατασταση windows 7 στο kvm

106
views
1
answer
1
vote
2014-07-26 14:48:24 -0500 NickTux

Μαυρη οθονη μετα απο το boot

102
views
1
answer
1
vote
2014-07-16 10:20:42 -0500 NickTux

Gnome themes και icons σε Fedora

125
views
1
answer
1
vote
2014-07-14 20:03:06 -0500 NickTux

Xen on fedora

124
views
1
answer
όχι
votes
2014-07-08 09:40:48 -0500 NickTux

Δεν ανοίγει το Radio Tray σε fedora 20 KDE

Contributors

Γενική απεικόνιση NickTuxΓενική απεικόνιση Nikos RoussosΓενική απεικόνιση b10n1kΓενική απεικόνιση freefourΓενική απεικόνιση kavΓενική απεικόνιση xrhstarasΓενική απεικόνιση kainblockΓενική απεικόνιση Nti-nosΓενική απεικόνιση aboulafia18Γενική απεικόνιση Kostas TheoΓενική απεικόνιση galatoulasΓενική απεικόνιση zeppakosΓενική απεικόνιση Linux4PharmacyΓενική απεικόνιση NΓενική απεικόνιση alexplΓενική απεικόνιση tasos9Γενική απεικόνιση digitalcrowΓενική απεικόνιση vasolgΓενική απεικόνιση albertsmusΓενική απεικόνιση AthinatsantoΓενική απεικόνιση ioangelΓενική απεικόνιση nikiforosΓενική απεικόνιση kyknos123Γενική απεικόνιση DimitrisΓενική απεικόνιση paren8esis

Tag search