Fer una pregunta
1

On podem trobar l'informació de l'equip de traducció al català? [tancada]

preguntat 2015-04-04 03:18:33 -0500

imatge gravatar de oostap

Hola, On podem trobar l'informació de l'equip de traducció al català?

Salutacions,

edita retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason s'ha respost la pregunta, es va acceptar la resposta correcta by rbuj
close date 2015-09-27 08:36:34.939143

1 Answer

1

respost 2015-04-04 04:13:10 -0500

imatge gravatar de papapep

updated 2015-04-04 04:14:15 -0500

Aquí:

https://www.softcatala.org/wiki/Proje...

trobaràs tota la informació disponible sobre com, quan i on es fan les tasques. de traducció de Fedora al català (i de molts altres projectes) ;)

Salut.

edita flag offensive delete link més

Eines de la pregunta

1 follower

Stats

Asked: 2015-04-04 03:18:33 -0500

Seen: 120 times

Last updated: Apr 04 '15